Skrevet af: A.H. – 2023/12

DEJLIGE DANMARK  SVINKLØV BADEHOTEL

I den nordvestlige inderste side af Jammerbugtens store bue, ligger Svinkløv Badehotel i den yderste klitrække, kun små 200 meter fra Vesterhavet. Hotellet blev tegnet af kongelig bygningsinspektør Ejnar Packness. Packness var som arkitekt inspireret af bevægelsen for bedre byggeskik med vægt på klassiske idealer om bygningers proportioner, farver samt størrelse og placering af vinduer og døre. Hotellet stod først helt færdigt i sin nuværende form 1934.

Badehotellet afstemt i omgivelsernes farver

Men lad os starte vores rejse en tidlig morgenstund i begyndelse af maj måned og køre mod Svinkløv og køre gennem plantagen mod badehotellet. Allerede her vil du opleve dansk naturs mangfoldighed når du kører ind under et tag af spæde, lysegrønne bøgeblade, der fremkalder den indre ro. Du vil undre dig over den stilhed, der er så tæt på Vesterhavet. Yderst ude ved selve nedkørslen til Svinkløv og badehotellet, kører man igen igennem løvskov. Skoven viger tilbage, det hele åbner sig og Svinkløv Badehotel ligger afstemt i omgivelsernes farver til venstre mellem klitterne.

Hverdagslivet bag dig

Den indre stemme fortæller dig, at nu er det ferie. Du kan lægge hverdagslivet bag dig. Dit liv skal ikke måles i minutter eller hvor mange mails du har modtaget. Nu inddeler du din tidsramme i badeture og faste måltider. Sådan er drømmen, og når man får tilbuddet om at bo på Svinkløv Badehotel, slår man til – For maden, for lyset og for arkitekturen. Et harmonisk træhus mellem Vesterhavet og klitplantagen.

Badehotellet med stor ansvarsfølelse

Historien om Svinkløv Badehotel aftvinger respekt. Badehotellet er skabt i et langt forløb med successiv udvikling; skabt via omhyggeligt valg truffet af dedikerede mennesker. Hotellet har også stået sine ejere meget nær. Stedet har gennem årene fået nogle fantastiske rammer både inde og ude. Her gives lys, rum og ro til mødet imellem mennesker i mange forskellige situationer.

Selvfølgelig kræver hotellet omsorg og pleje, så det kan tage imod sine gæster i årets lyse måneder. Til det kommer der stor hjælp fra lokale håndværkere, der med stor ansvarsfølelse er med til at renovere og vedligeholde det agtværdige gamle hotel.

Svinkløv Badehotel kan beskrive som et fint redskab til oplevelser og fordybelse, til glæde for mange mennesker.

Velkommen til Badehotellet.

Billederne er Illustrations – foto Copyright