Skrevet af: A.H. – 2024/2

GODDAG TIL LIVET

GODDAG TIL HJERNEN!

Historien om hjernen

Kære læsere det er lidt af en balance jeg nu bevæger mig ind på – men lad os begynde på den lidt simple måde – livet har former og etageafsnit men hvis vi starter med en begyndelse – kan man sammenligne livets start med en trappestige med en masse trin der kun går opad.

Fødes med alle hjerneceller

Ja det er livets begyndelse – vi fødes med en hjerne med næsten alle hjerneceller, men lad os lige prøve at trække vejret og gøre det helt klart, at vores fødselshjerne kun vejer 300 gram, altså på ingen måde en tænkende sværvægter.

Selvom vi fødes med alle hjerneceller og hjernen spurter afsted og den er blevet tredoblet ved etårsalderen er der stadigvæk lang tid før den begynder, at lege selvstændigt men sine tanker, det på trods af at vi har alle de hjerneceller som vi har krav på – kan vi ikke rykke selvtænkeren en hattemeter men stille og rolig vente på, at den rigtige sammenhængende evolutionære udvikling begynder.

Vi er stadig på begyndelsestrinet i livet og lad mig lige slå en ting fast, at ens barns hjerne udvikler sig, som den bliver påvirket til. Nerveceller som ikke bliver brugt dør og der kommer nødvendigvis ikke nye til, derfor har vi en moralsk og etisk forpligtigelse til at understøttet og tilrettelægge et stimulerer miljø, hjerneforskningen fortæller os, at når vi stimulerer hjernen – synger, læser, legér tegner, og laver motorik – så opstår der flere og flere forbindelsestråde, mellem de hjerneceller der bliver brugt.

Livet er begyndt og selvom hjernens nervesystem er umodent, kommer der flere og flere hjerneceller frem som, automatisk begynder at blive sorteret ved 1 ½ års alderen dvs. der sker en sortering, der blive smidt hjerneceller væk som ikke mere skal bruges.

Tidspunktet hvor der er flest nerveceller i hjernen er i barnets vuggestuealder, dermed ikke sagt, at det er her hjernen er mest velfungerende – Nej hjernen skal bruge tid til at specialiserer sig for at kunne fungere optimalt – husk nu vi er stadigvæk i begyndelsen af et liv.

På den måde øges hjernens kompleksitet. Gentagelser af aktivitetsmønster udvikler bestemte neurale kredsløbsprofiler som derfor letter aktivers senere.

0-3-årsalderen

Men lad os prøve at bevare fatningen og tænke over, at den udvikling som vi er vidne til og ikke aner et klap om er en udviklende hjernemodning som på forhånd følger en bestemt genetisk kode. Men lad os prøve med en lille fokusering på de 3 udviklings perioder- hvor den første udvikling er i et nervesystem der er umodent. Her sker den første udvikling og aktivitet i sansehjernen, her er berøring essentiel for udvikling af kropssansningen og motorikken som stimulerer et begyndende hukommelsessystem.

3-5-årsalderen

Det er også en udvikling man kan teknisk set kan dele op i måneder, men lad os give hjernen og barnet den ro den skal bruge for at udvikle sig og ikke presse på – men tiden har det med at bevæge sig – så barnet og hjernen har noget et tidspunkt, at man nu skal arbejde målrettet på at stimulerer intelligenserne, hvor læringsperspektivet er den musiske og kropslige intelligens som er lige så vigtig som den sproglige og matematiske logiske intelligens.

6-8- årsalderen

Ak ja tiden går, barnet og hjernen er på vej frem og man har kun billederne tilbage, men selvom folkeskolen kalder og koncentrationsevnen skal stimuleres med indlevelse og empati for at kunne fungere i et klasserum med 26 elever og der er en periode med forholdsvis ro i hjerneudviklingen, skabes der tætte neuralt netværk i hjernen.

Det er skønt med en hel hjerne, det skal vi benytte os af. Mellemtrinnet er en periode, hvor man kan putte hvad som helst i børn. De er enormt videbegærlige og nysgerrige og drengene har midlertidigt indhentet pigerne i koncentrationsevne.

Det har været lidt af en oplevelse at få en lille indsigt i de videnskabelige men sparsomme dokumenter i og omkring livets begyndelse og ikke mindst hjernens forskellige udviklingstrin.

Jeg har med den største respekt bevæget mig ind på et videnskabeligt område for at fortælle at barnet fødes med alle hjerneceller og væksten sker ved at nervecellerne vokser og antal af kredsløbsforbindelser øges.

Jeg har prøver at tæske mig igennem et stofområde som vi forældre af nyfødte børn ikke har haft en jordisk chance for at følge med i – det siger sig selv at jeg med min lille indsigt om hjernen og livets begyndelse på ingen måde kan retfærdiggøre alt det der sker – i min lille artikel.

Men lad mig sige det på en anden måde, jeg har prøvet at bevæge mig ned i en menneskelig øjenhøjde for at fortælle om den sammenhæng og evolutionære udvikling af de 3 lag som tydeligt fortæller, at følelseslivet og sansningen spiller en væsentlig rolle i alle oplevelser, overvejelser og handling.

Artiklen har sin begyndelse – ja – men ikke engang en midte – for hjernen er først færdigudviklet i 20 –23 – årsalderen.

Billederne er illustrationsfoto – copyright