Skrevet af: A.H. – 2024/7

DEJLIGE DANMARK – RIBE OG MANDØ

Anne Marie Carl-Nielsen / Ribe Domkirke

Jeg må indrømme, at jeg føler mig lidt som en ”skovl”. Utallige gange har jeg besøgt Ribe og ikke mindst Ribe Domkirke – jeg har åbnet og gået ind ad bronzedørene til Ribe Domkirke uden at have set eller bemærket billedhuggeren Anna Maries mesterværker.

De tre fornemme døre blev Danmarks første bronzedøre og er et af hovedværkerne i dansk kirkekunst.

Anne Marie Carl-Nielsen (1863 – 1945) var den første kvinde i verden, der skabte ikke blot en, men to af billedhuggerkunstens allermest prestigefulde værker, nemlig bronzedøre til Ribe Domkirke og rytterstatuen af ”Christian 9. på Christiansborg Ridebane, 1908 – 27.

Præstationerne er bemærkelsesværdige set i lyset af, at hun tilhørte en generation af kvindelige kunstnere, der endnu ikke havde adgang til en uddannelse på Kunstakademiet.

Jeg føler mig stadigvæk som en ”skovl”. Nok fordi det er så mange år siden, jeg første gang besøgte Ribe og Ribe Domkirke. Husk – skynd dig langsomt. De danske værdier ligger mange gange, hvor vi mindst venter det.

Mandø et fugleparadis

Vi bibeholder det historiske vingesus og bevæger os mod Mandø, der ligger 6 km. ude i Vadehavet mellem Fanø og Rømø, og begynde med lidt af en historie. En, der kan spare dig for en del rejseudgifter – hvis altså den tid kommer tilbage.

For 10 – 20.000 år siden, hvor isen dækkede det meste af Skandinavien og havet lå 100 meter lavere, kunne man gå til England – ja det er lidt af en tænker – nutidens klimaforandringer vender jo i så mange forskellige retninger – at måske vender datidens søndagsgåtur til England tilbage.

Øen er et paradis for fugleelskere. Specielt i forårs – og efterårstræktiden, hvor vadefugle, gæs og ænder i titusindvis søger tilbage for at tage sig af retterne i et af verdens vigtigste spisekamre på deres vej til eller fra ynglestederne i bl.a. Sibirien.

Mandø er nok det sted, hvor tidevandets påvirkning bliver allertydeligst. Den eneste adgang til Mandø går nemlig ad Låningsvejen, der er hævet en lille halv meter over havbunden. Men det gælder vel at mærke kun ved lavvande. Ved højvande oversvømmes vejen fuldstændig. Derfor er det helt afgørende at have styr på tidevandstabellerne, inden du begiver dig ud på den vej.

Nok er Mandø en lille Ø på kun 7,63 km2 – men den ligger som en lille perle i Vadehavet. Du vil opleve et unikt landskab, natur og dyreliv, som ikke findes andre steder i Danmark. Det er først og fremmest et produkt af tidevandet, der gennem årtusinder har vekslet mellem at skylle ind over det flade kystland ved højvande, for så at trække sig tilbage og blotte store områder af havbunden ved lavvande.

Snup en oplevelsestur til noget enestående – Danmark er et dejligt land – og lidt mere til!

Billederne er illustrations foto – Copyright