Allan    Skrevet af: A.H. – Oktober 2023/10

FINGRENE VÆK

Sexchikane: Er uforenelig i samfundet

Ja og Nej er to små ord, der ikke rigtig kan misforstås – og dog!

Lad mig prøve at gå lidt ind i en anderledes artikelform. Det, som jeg ønsker at belyse eller prøver at belyse nærmere, er opstået igennem de sidste mange år – jeg er godt klar over, at jeg skal være meget forsigtig i mit ordvalg og ikke mindst tankeform. Jeg selv er opdraget med en respekt for mine omgivelser og medmennesker – men derfor kan jeg godt tage fejl – nej det er der ikke noget der hedder.  Den tanke holder ikke. Det, jeg vil ind på, er opmærksomhedsflirt mellem to mennesker med forstanden i behold – ikke dem, der ikke forstår, eller vil forstå, at deres flirt balancerer på den forkerte side af det tilladte.

En krænker overtræder!

Med denne lille introduktion vil jeg nævne krænkelse.  Men hvad betyder ordet?  At krænke betyder at begå overgreb mod nogens ære, selvfølelse eller lignende. Ordet krænkelse bruges til tider om seksuelle overgreb. En krænker er i ordets oprindelige betydning en forudsætning for, at krænkeren har overskredet et normsæt eller en anden form for fælles regelsæt.

Krænkelser handler om seksuelle overgreb eller chikane, om magtmisbrug og kønskamp – konkrete sager, hvor mennesker er blevet krænket i ordets oprindelige betydning, som følge af, at et andet menneske har overtrådt almene sociale eller moralske normer.

Omkring 20% af de borgere der har været ofre, er utilfredse med politiet håndtering af sagen

Lad os forestille os, at en ung kvinde går til politiet for at anmelde en voldtægt. Hvordan bliver hun mødt? Med mistillid og uvidenhed eller med tillid og respekt? Vi ville gerne kunne sige det sidste i et moderne og oplyst samfund som vores, men desværre er det ikke altid tilfældet.

Med de krænkelsessager som opstod herhjemme i Danmark, fik politikerne travlt med at føre en lov igennem, der skulle beskytte personer mod seksuelle overgreb. Bestemmelsen om, at det skulle være strafbart at have sex med en person, uden samtykke, blev vedtaget af et enigt folketing.

Henlagt eller glemt

Loven var også et vigtigt signal om, at der fremadrettet vil blive dømt flere, krænker med undertoner af overgreb og seksuel misbrug uden samtykke. Selvom loven blev vedtaget for år tilbage, har det altid været svært at bevise voldtægter, og der er endnu ikke fremlagt dokumentation for flere domsfældelser.

Om man politisk udtrykker det samtykkeloven skal, ser indtil videre ud til at have en effekt på antallet af anmeldelser. I første halvår af 2021 blev der anmeldt 848 voldtægtssager mod 599 i samme periode sidste år – Det er en stigning på 42 % og, som der flot skrives, et udtryk for, at flere har tillid til, at det nytter at anmelde et ”Nej Tak” til sex. Pt. er der endnu ikke opgjort tal for, hvor mange domsafsigelser, der er kommet ud af 848 anmeldelser.

Chokreaktion

Det er på den baggrund man kan konkludere, at fysisk modstand mod overgrebsmanden er et af de punkter, der tillægges allerstørst vægt og som betyder:

”At voldtægtsofferet har kæmpet fysisk imod, eller der er tegn på vold, er alt afgørende for, om en voldtægtssag ender for en dommer, eller om den bliver henlagt eller glemt, fordi man ikke mener, der er beviser nok til, at den kommer for retten.

Der er dog flere undersøgelser der tyder på at voldtægtsofferet indtræder i en typisk chokreaktion, som fryser den pågældende fast i overgrebssituationen Hvis dette har sin rigtighed, vil det nok være svært at bruge ”Nej Tak” ordet”.

Den større forståelse, der ligger i samtykkeloven, har kun lige set dagens lys – det ville være dejligt hvis lyset også ville nå ud til alle og give større forståelse til dem, der er blevet ofre i seksuelle sager hvor ”Nej Tak” ikke er blevet forstået.

Lad dine øjne smile og sig ja til livet – på en sikker måde!

Man kan ikke andet end at sige Ja tak til en positiv ”flirt” med en modpart, der får smilet og dagen til at lyse lidt mere end normalt.  Oftest kommer en flirt i stand som en romantisk eller seksuel interesse. Man kan i tanken pirre hinandens lyster og fantasier. Selvfølgelig har flirten en grænse hos alle mennesker, men jeg fornemmer, at det er en grænse, som næste alle mennesker respekterer og gengælder.

Med en positiv flirt siger man ja til livet og dets omgivelser og har intet med samtykke at gøre. Det er en oplevelse og en glæde over, at modparten smiler til en, er med på øjenkontakt, udveksler ord og lidt romantisk tankeoverføring.

Sig ja til livet. Gå ikke og tænk på, hvad du skulle have gjort anderledes for 10 eller 20 år siden. Det gør dig ikke lykkelig. Lev livet. Og nyd det. Almindelige mennesker forstår et ”Nej” og vil til enhver tid respektere det – det er min erfaring.

Billedmaterialet er illustrations-foto – copyright