Skrevet af: A.H – 2023/4

KLOKKEN ER 04.15 DAGEN ER DEN 9. APRIL 1940

Lad os huske, ikke kun historien, men de mennesker, som gav os historien om kampene i Sønderjylland

 ”Tre danske grænsegendarmer likvideres ved Padborg af civilklædte personer”

En 60 kilometer lang tysk militær motorvognskolonne fra Rendsborg til Flensborg sætter sig i bevægelse og ruller over grænsen – Danmark er i krig.

Her vil jeg gerne stoppe op og trække vejret, nok fordi vi næsten har samme situation inden for vores synsvinklen i denne tid, hvor et demokratisk land er blevet provokeret til at forsvarer sig selv mod en meget stor krigsmaskine.

40 skarpe patroner udleveret

For mig, i denne skrivende stund, lyder det fuldstændig som en vits – at man får udleveret 40 skarpe patroner til at forsvare landets grænser med – konserves og tørkost til 2 dage! Som et lille lyspunkt i denne bitre morgenstund viste de danske soldater, på trods af mange års misrøgt, at ånden og moralen levede i de danske soldater.

Mod og karakterstyrke

Det var i Sønderjylland, der blev udvist det mod og den karakterstyrke, som vidner om, at den menige soldat og befalingsmand gjorde sin pligt, og mere til, for at forsvare sig over for den tyske krigsmaskine. De små danske styrker, som bestod af 1600 mand, var fordelt over motorcykler, biler og cykelkompagnier.

Ulige kamp mod overmagten

De danske tropper er langt underlegne. Både hvad antal, udrustning og kommunikations forhold angår. Herudover er de tyske tropper støttet af fly og kampvogne. Danskernes vigtigste våben er den effektive 20 mm Madsen – maskinkanon, som i flere tilfælde i kampen bliver benyttet til at sætte de lette tyske panservogne ud af spillet. Men de danske enheder må konstant trække sig tilbage for at undgå at blive omringet og nedkæmpet.

Selvom der overordnet set blev til spredte men hårde kampe i Sønderjylland, forekommer der mange kampepisoder, hvor den danske soldat i Sønderjylland uden tøven var parat til at tage kampen op mod en knusende overmagt. I alt mistede 16 danske soldater livet, og 23 blev såret. 11 af de dræbte danske soldater faldt i Sønderjylland. Af materiel mister tyskerne 13 lette panservogne, 4 motorcykler, et ukendt antal biler og en enkelt kanon.

Høj Moral

Det fortælles om kampene, at den danske soldat udviste høj moral ved at gå oprejst ind i ildlinjen og hente en såret kammerat. Det vidner om disciplin og pligtfølelse, at man uden tøven efterkommer en ordre om at løbe hen over det sted, hvor en kammerat lige er faldet på en dårlig udsat ildstilling. Det vidner om karakterstyrke, at ingen sårede gav et kny fra sig. Det vidner om kammeratskabsånd, at den ene soldat hjælper den anden, som er såret, ude i selve ildlinjen, hvor der ingen dækning er. Lad os huske, ikke kun historien, men de mennesker, som gav os historien om kampene i Sønderjylland.

NB. Dette er kun et lille udpluk af de tragiske begivenheder, som udspillede sig tidligt om morgenen den 9. april 1940. Som læser skal du lige gøre dig klar, at der ikke i 1940 fandtes et motorvejssystem som i dag.

Alle de kampe der kort er nævnt i artiklen mellem de forsvarende danske soldater mod den tyske invasion, udspillede sig på hovedveje mellem de mange sønderjyske byer.

Historisk materiale og billeder er fra Arkiv.dk – samt historisk arkiv Vojens.